Diğer Yazarlar

Yasin KESKİN

Karacabey'de hayatı çekilmez hale getiren kural tanımazlık

Enes ZİYA

Camiler hayat merkezleriydi

Ahmet KUDU

Hiç kapanmaz gözlerim

Nureddin ÇINAR

Türkiye'ye karşı birleşenler

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

KÜLFETSİZ NİMET OLMAZ

Didem SARIBAŞ

Bayramda Tatlı Yiyebilir miyiz?

Ziya ERBİR

Nefisle mücadele

Said Nursi ER

Bismillah diyerek yola çıktım

Erhan DOĞAN

BABA OLAN DEVLETTEN HİZMETKÂR DEVLETE

Nuri DEMİR

Örnek müslüman

Burak Can ÇELİK

MİKRO SİYASET

Serkan ÖKÇE

Uygarlık ve Kentleşme

YAZARLAR

Tüm Yazıları Enes ZİYA

Emanete riayet

18.03.2019 11:09

Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar (müminler) ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler” (Mü’minun, 8) buyrulmaktadır.

     Müslüman, önce Allah’a ve Resulü’ne karşı emindir (güvenilir). Sonra kendine, sonra da diğer insanlara karşı emindir (güvenilir). İslâm’daki önemli farzlardan birisi, “Emanete riayet”tir. Veda Hutbesi’nde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Size öyle bir emanet bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. O da Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir” buyurmuştur.

       Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size size öğüt veriyor. Şüphesiz Allah hakıyla işitendir, hakkıyla görendir” (Nisa, 58) buyurulmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bize verilen sırrın, kadınların, ömrün, nimetlerin, ilmin, bedenin, imkânların ve çocuklarımızın birer emanet olduğunu bildirmiştir. Hatta faydalanmak için tahsis edilen hayvanlar da bize emanettir. Yine canımız, malımız ve makamımız bize emanettir.

     Gerek devlet malı, gerekse şahsi malımız bize emanettir. Devlet malını gereksiz yere kullanmak vebal; devlet malına tasallutta bulunmak haramdır. Kendi malımızı israf etmek ve cimrilik yapıp fakir fukaranın hakkını vermemek de haramdır. Canımız da bize emanettir. Haksız yere canımıza kastetmek yasak olduğu gibi başkasının canına da kastetmek haramdır.

      Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Emanet kalmadığı zaman -yani işler ehline verilmediği zaman- kıyameti bekleyiniz”  buyurmaktadır.

       Müslüman, emanete sahip çıkarak hem ahdini yerine getirmiş olur hem de cenneti (Nisa, 13) kazanır. Ahdini unutup emanete hıyanet eden ise “belhumadal” (A’raf, 179, Furkan, 44) yani hayvanlardan da aşağı olarak cehennemle (Maide, 10) cezalandırılır.

       Emanete riayet, peygamberlerin sıfatlarındandır. Emanete hıyanet etmek ise münafıklık alâmetidir.