Son Haberler

Türkiye'de her üç kişiden biri pre-diyabet

Teknolojiye ayak uyduran inşaatçı kazanıyor

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ÖNERİLER

Türkiye'deki ormanları yapay zeka koruyacak

5 adımda sağlıklı ev yoğurdu yapımı!

Vakıfköy Kent Parkı'nda sona doğru

“Hayır ve şer Allah’tandır” ne demektir?

“Hayır ve şer Allah’tandır”, demek bunları yaratan Allah’tır, demektir.

“Hayır ve şer Allah’tandır”, demek bunları yaratan Allah’tır, demektir. Çünkü
Yaratıcı O’dur ve O’ndan başka yaratıcı yoktur. Kula bakan yönüyle ise hayrı ve şerri
irade eden, tercih eden kuldur. Bundan dolayı da insanlar hayır ve şer, iyi ve kötü bütün
davranışlarından sorumludur.
Başka bir ifadeyle, “âmentü”de ifade edildiği üzere her Müslüman kadere, hayır ve
şerrin Allah’tan olduğuna inanır. Yani âlemlerin yaratıcısı olan Allah Teâlâ hayrı da
şerri de irade eder ve yaratır. Çünkü âlemde her şey onun irade, takdir ve kudreti
altındadır. Âlemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi, tasarruf yetkisi olan bir
başka varlık yoktur. İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır. Allah’ın hayra
rızâsı vardır, şerre ise yoktur. Hayrı seçen mükâfat, şerri seçen ceza görecektir. Şerrin
Allah’tan olması, kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah’ın tekvînî iradesinin ve
yaratmasının devreye girmesi demektir. Yoksa Allah kulların kötü filleri yapmalarından
hoşnut olmaz, şerri emretmez, şerre teşrîî (dinî) iradesi yoktur.
Diğer taraftan İslam âlimlerine göre, Allah’ın şerri irade edip yaratması kötü ve
çirkin değildir. Fakat kulun şer işlemesi, şerri kazanması, şerri tercih etmesi ve şerle
nitelenmesi kötüdür ve çirkindir. Meselâ usta bir ressam, sanatının bütün inceliklerine
riayet ederek, çirkin bir adam resmi yapsa, o zatı takdir etmek ve sanatına duyulan
hayranlığı belirtmek için “ne güzel resim yapmış” denilir. Bu durumda resmi yapılan
adamın çirkin olması, resmin de çirkin olmasını gerektirmemektedir. Yüce Allah mutlak
anlamda hikmetli ve düzenli iş yapan yegâne varlıktır. Onun şerri yaratmasında birtakım
gizli ve açık hikmetler vardır. Canlı ölüden, iyi kötüden, hayır şerden ayırt edilebilsin
diye, Allah eşyayı zıtlarıyla birlikte yaratmıştır. Ayrıca insana şer ve kötü şeylerden
korunma yollarını göstermiş, şerden sakınma güç ve kudretini vermiştir. Dünyada şer
olmasa hayrın mânası anlaşılamaz, bu dünyanın bir imtihan dünyası olmasındaki hikmet
gerçekleşemezdi. Şer Allah’ın adalet ve hikmeti gereği veya kendisinden sonra gelecek bir hayra vasıta ve aracı olmak ya da daha kötü ve zor bir şerri defetmek için
yaratılmıştır.
Öte yandan Allah’ın kudreti ile meydana gelen her işte ya kendimiz, ya başkaları,
ya da toplum için birtakım faydalar bulunabilir. Bir şeyin şer olması bize göredir. Bir
âyette bu husus şöyle açıklanmaktadır: “Umulur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için
hayırdır. Ve yine umulur ki, sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Allah
bilir.” (Bakara, 2/216)

Sağlık

Türkiye'de her üç kişiden biri pre-diyabet

Sağlık

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ÖNERİLER

Sağlık

Sağlıklı bir beyin için ruh sağlığı önemli

Sağlık

Klimalardan hasta olmamak için 2 altın kural