YAZARLAR

Tüm Yazıları Said Nursi ER

Genç işsizliğine çözüm üretilebilir mi?

09.02.2018 11:18

Bu sorunun cevabı Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı araştırma olan Türkiye'deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu'nun sonuçlarında gizli. Araştırma, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği tarafından yürütüldü. 
   Araştırmanın en ilgi çeken kısmında şöyle; araştırma  gençlerin çalışma durumuyla yaşamdan memnuniyetleri arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin yüzde 74'ü, çalışanların yüzde 72'si, “ne çalışan, ne okuyan, ne de iş arayan” olarak tanımlayabileceğimiz “ev genci” grubunun yüzde 69'u yaşamlarından memnun iken, bu oran iş arayan gençler arasında yüzde 55'tir ve anlamlı derecede düşüktür. İş arama çabası, yaşamdan memnuniyetini etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
   Ülkemizde işgücü piyasasına ilişkin ana veriler incelendiğinde öncelikle dikkat çeken nokta ; aktif nüfusun fazlalığına karşılık işgücüne katılım oranlarının yetersizliğidir. Bu sorun; Türkiye'de işgücüne katılmama yönündeki eğilimin güçlü olduğunu göstermektedir.
   Karşımıza çıkan bir diğer önemli konu ise işsizlik sorunudur. İşsizlik Günümüzde farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir problem. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizlik; yapısal nitelik arz ettiği için çözümü uzun vadeli politikaları gerektirmektedir. 
   İşsizlik sorunu detaylı incelendiğinde gençlerin bu problemden daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Son verilerle birlikte özellikle yerelde genç işsizliğinin yüksek olduğu ve genç işsizliği ile bağlantılı olarak eğitim dağılımı açısından da eğitim-istihdam dengesizliğini arttığı anlaşılmaktadır.
   İşsizlik sorunu birçok faktörün etkili olduğu ve uzun vadeli politikalar ile çözülebilecek bir problem. Bu problemi yalnızca gençlerin üzerine yıkmak ve gençleri yetenekleri üzerinden eleştirerek bu soruna dar bir bakış açısı ile yaklaşmak problemi daha da karmaşık bir hale getirecektir. 
   İmkanı ve enerjisi olduğu halde çalışmayan ve istemli olarak işgücüne dahil olmayan gençlerin sayısı diğer nedenlerden dolayı işgücüne dahil olmayan gençlerin sayısından oldukça az. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte teknolojik uçurumun fazla olduğu bölgelerde gençler yeni teknolojilere adapte olamamakta ve teknolojik işsizlik oranı artmaktadır.
   Yakın zamanda bir vesileyle ziyaret etme fırsatı bulduğumuz Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nda genç işsizliği sorununu dile getirerek sorunların tespiti için bir çalıştay yapılmasını teklif ettik. KTSO Başkanı Naci Güncü bu fikre oldukça sıcak bakarak konuyu derhal gündeme aldı. 
   Gençler olarak çalıştayı merakla bekliyor ve bu çalıştayda gençler olarak söz almak istiyoruz.

Diğer Yazarlar

Bilal TAŞ

Sözde Millet İttifakı!

Zübeyir DEMİRKAYA

Dua ve yakarış (6)

Ahmet KUDU

İmtihanın dünyası

Enes ZİYA

Peygamberler, insanlığın yolunu aydınlatan rehberlerdir

Nureddin ÇINAR

Sarı inek hikayesi

Erhan DOĞAN

İsrail neden bu kadar rahat?

Fatma Nur ÇALIŞIR

Neden Anaokulu Diyetisyenliği?

Serkan ÖKÇE

Mihriban'ın hikayesi

Said Nursi ER

Yerel seçim notları (4): Yerel basının tutumu

Burak Can ÇELİK

ABD'nin tehditleri

Yasin KESKİN

Karacabey'den seçim notları

Barış ERDİNÇ

Cemaatler ve yozlaşma