Yazı Detayı
22 Nisan 2021 - Perşembe 16:00 Bu yazı 1570 kez okundu
 
Ramazan'da neler yapalım? (3)
Enes ZİYA
enesziya16@gmail.com
 
 

21. SALAT Ü SELAMI ARTIR
   Ahirette Peygamber Efendimiz'e yakın olmak için her daim salavat getirmelidir.  Ramazan-ı Şerif'te salavatlarımızı çoğaltabiliriz. Nitekim ayet-i kerîmede buyrulur: “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56) Abdullah bin Mesut Hazretlerinden rivâyet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet günü insanların bana en yakın olanı, bana en çok salât ü selâm getirenidir.” (Tirmizî, Vitir, 21/484)
22. İŞLEDİĞİN HAYIRLA SEVİN
   Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, sahip olduğu şeyleri sadaka olarak verme husûsunda hiçbir insana benzemezdi. O'nun sadaka verişi, fakîrlikten korkmazcasına bir verişti. Sadaka vermek, kendisi için en büyük bir hazdı. O'nun vermekten duyduğu sevinç, ihtiyacı olup da O'ndan alanın duyduğu sevinçten kat kat daha fazlaydı. Hayır işlemede insanların en cömerdiydi. Sağ eli bereket saçan bir rüzgâr gibiydi. Bir ihtiyaç sahibi, O'na derdinden söz açtığı zaman çok duygulanır, onu kendisine tercîh eder, bazen yemeğini, bazen de üzerindeki elbisesini verirdi.
23. SON ON GECEYİ İHYA ET
   Aişe -radıyallahu anh- şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü gelince, Resûlullah geceleri ibadetle ihyâ eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı.” (Buhârî, Leyletü'l-kadr 5)
24. ÇOCUKLARI ORUCA ALIŞTIR
   Ramazan'da çocuklarımızı oruca alıştırmakla ilgili bir gündemimiz de olmalı. Bu konuda insanımızın zaman içerisinde bulduğu uygulamalardan faydalanabiliriz. Mesela çocuklarımıza tekne orucu tutturabiliriz. Anadolu'da eskiden Ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler, buna da “Tekne Orucu” derlerdi. Yine mesela çocukların oruçlarını satın alarak onları teşvik etmek ve sevindirmek de oruca ısınmalarına vesile olacaktır.
25. TEVBENİ ARTIR
   Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Ramazân-ı Şerîf'i lâyıkıyla ihyâ edenler, sayısız nîmetlere nâil olurlar. Ona duyarsız kalanlar ise, dehşetli bir mahrûmiyete dûçâr olurlar. Zîrâ hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Cebrâîl Aleyhisselam bana göründü ve; «Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun!» dedi. Ben de «Âmîn!» dedim…” (Hâkim, IV, 170/7256; Tirmizî, Deavât, 100/3545) Yine Hazret-i Peygamber: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.
26. BAYRAMIN, BAŞKASINA BAYRAM OLSUN
   Gerçek bayram, geniş bir rahmet ve ğufrân iklîmi, sonsuz bir afva mazhar olan müslümanların derin bir îmân heyecanı içinde birbirleriyle kaynaştığı muhteşem hâtırâlarla dolu mübârek bir gün olmalıdır. Bayram, büyük-küçük, muzdarip-sıhhatli, zengin ve fakîrin müşterek bir sürûr günüdür. Onların hepsinin memnûn olması, bayramların gerçek mânâsının yaşanması ile mümkündür. Bu îtibarla bayram, yaradandan ötürü bütün mahlûkâta sevgi, şefkat, nezâket ve muâvenete vesîle olan bir gündür. Rabbimiz, dünyâ hayatını bizler için bir Ramazan-ı Şerîf eyleyip kıyâmet sabahını hakîkî bir bayram eylesin! 
27. FİTRE VER
   Ramazan Bayramı'na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mâlî ibadete fitre denir.  Ramazan ayı içinde fitreleri vermek gerekir. Abdullah  İbn Ömer'den -radıyallahu anh- şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını (fitreyi) köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12 .)
28. İNFAKINI ARTIR
   İbni Abbâs -radıyallahu anh- şöyle dedi: Rasûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrâil Aleyhisselam'ın, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil Aleyhisselam, Ramazan'ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Rasûlullah, Cebrâil Aleyhisselam ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.” (Buhârî, Bedü'l-vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed'ul-halk 6, Fezâilü'l-Kur'ân 7, Edeb 39)
29. ORUCUNU ZEDELEME
   Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün; “–Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle (nefsânî arzularla) zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.”buyurdu. Ashâb-ı kiram; “–(Oruçlu) onu ne ile zedeler?” diye sorunca Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “–Yalan ve gıybetle… (yani diliyle…)” cevabını verdiler. (Nesâî, Sıyâm, 43) Yine Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur: “Oruç tutan kimse; yalan, dolan ve bu gibi şeylere başvurmamalıdır. (Zira) insanları (sadece) yemek ve içmekten alıkoyacak bir oruca Cenâb-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Kitâbu's-Savm; Tirmizî, Bâbu's-Savm; Ebû Dâvûd, Savm, 236; İbn-i Mâce, 122)
30. İHLASINI ARTIR
   İbâdetlerin kemâlini artıran; kalp temizliği, niyet berraklığı ve samîmiyettir. Nefsânî menfaat düşüncelerinin karıştığı, Hak rızâsından gayrı gâyelerin ortak edildiği ibâdetlerden bir hayır umulamaz. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

 
Etiketler: Ramazan'da, neler, yapalım?, (3),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
20 Nisan 2021
Ramazan'da neler yapalım? (2)
227 Okunma.
17 Nisan 2021
Ramazan'da neler yapalım? (1)
311 Okunma.
15 Nisan 2021
Ramazan, olgunlaşmak için fırsattır
281 Okunma.
14 Nisan 2021
Ramazan, olgunlaşmak için fırsattır
259 Okunma.
16 Mart 2021
İnsanı Cennete ya da Cehenneme götüren ameller
2525 Okunma.
20 Ocak 2021
Arı ve Karınca Kıssası
4357 Okunma.
17 Aralık 2020
Cenaze namazıyla ilgili bilmemiz gerekenler
1359 Okunma.
15 Aralık 2020
Münafıklık işte böyle bir şey!
540 Okunma.
08 Aralık 2020
Kur'an Allah kelamıdır
552 Okunma.
23 Kasım 2020
Ezana saygı
541 Okunma.
07 Kasım 2020
Bela ve musibetler neden gelir?
721 Okunma.
05 Kasım 2020
Musab Bin Umeyr Kimdir?
580 Okunma.
03 Kasım 2020
Rızkının çoğalması ve ömrünün uzaması için...
577 Okunma.
28 Ekim 2020
Hoş geldin ya Rasûlallah
579 Okunma.
13 Ekim 2020
Oysa İslam hayat vadediyor
630 Okunma.
01 Ekim 2020
Kibir ve gurur
736 Okunma.
24 Eylül 2020
Dilin afetleri
714 Okunma.
27 Ağustos 2020
Deneniyoruz
760 Okunma.
20 Ağustos 2020
Ceviz Kurdu
682 Okunma.
11 Ağustos 2020
Dini Allah'a has kılmak
1219 Okunma.
30 Temmuz 2020
Kurban Bayramı
724 Okunma.
23 Temmuz 2020
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kıssası
2357 Okunma.
21 Temmuz 2020
Habil ve Kabil kıssası
793 Okunma.
09 Temmuz 2020
Bela ve musibetler
1064 Okunma.
07 Temmuz 2020
Kalp Hastalığının Temel Sebebi
849 Okunma.
02 Temmuz 2020
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanma
1350 Okunma.
12 Mayıs 2020
Yaşlılarla ilgili bir kıssa
2372 Okunma.
07 Mayıs 2020
Ramazan Kur’an ayıdır
930 Okunma.
05 Mayıs 2020
Nefisler oruçla terbiye edilecek
769 Okunma.
02 Mayıs 2020
Kur'anla buluşma zamanı
915 Okunma.
30 Nisan 2020
Oruç tut ki Oruç ta seni tutsun!
889 Okunma.
28 Nisan 2020
Hz. Peygamber ve Ramazan
916 Okunma.
25 Nisan 2020
Oruçla birlikte kolaylık vardır
1046 Okunma.
23 Nisan 2020
Bereket ayı Ramazan
999 Okunma.
16 Nisan 2020
İnsanı aldanmaya götüren sebepler nelerdir?
1417 Okunma.
03 Nisan 2020
İnsanı aldanmaya götüren sebepler nelerdir?
1316 Okunma.
12 Mart 2020
Allah yolunda samimiyet
3265 Okunma.
03 Ocak 2020
Edep ve haya
11553 Okunma.
31 Aralık 2019
Dinde samimiyet
2088 Okunma.
30 Aralık 2019
Namaz dinin direğidir
1770 Okunma.
28 Aralık 2019
Duanın Edepleri
1761 Okunma.
27 Aralık 2019
Ümitsizlik hastalığı
2128 Okunma.
26 Aralık 2019
Stresin kaynağı
1783 Okunma.
25 Aralık 2019
Kalpler nasıl hasta olur?
2630 Okunma.
24 Aralık 2019
Gerçek manada teslim olmak
2093 Okunma.
23 Aralık 2019
Müslüman ve emanet
1905 Okunma.
21 Aralık 2019
Ahirette kazanan olmak için
1935 Okunma.
20 Aralık 2019
Ölüm anı ve sonrası
4119 Okunma.
19 Aralık 2019
Ölüm ve sonrası
1913 Okunma.
18 Aralık 2019
Dini Allah'a has kılmak
2857 Okunma.
17 Aralık 2019
Savaşların kaynağı din midir?
1808 Okunma.
16 Aralık 2019
Sabah namazının vakti
2005 Okunma.
14 Aralık 2019
Allah neden zulme izin veriyor?
2420 Okunma.
13 Aralık 2019
Hz. Peygamber'e nasıl vahiy geldi?
2025 Okunma.
11 Aralık 2019
İmanla ilgili şüphe
1907 Okunma.
10 Aralık 2019
Yaratılış gayemiz
1887 Okunma.
09 Aralık 2019
İslam'ı doğru anlamak
2140 Okunma.
07 Aralık 2019
Kolaylaştırın zorlaştırmayın
1944 Okunma.
06 Aralık 2019
İnsan ve melek
2090 Okunma.
05 Aralık 2019
NEFSE AĞIR GELEN İBADET : NAMAZ
2286 Okunma.
02 Aralık 2019
ÖLÜYÜ MEZARA KADAR TAKİP EDEN ÜÇ ŞEY
3371 Okunma.
30 Kasım 2019
GUSÜL ABDESTİ (BOY ABDESTİ) NASIL ALINIR?
6110 Okunma.
29 Kasım 2019
TAKVA NEDiR?
2097 Okunma.
27 Kasım 2019
Bela ve musibetler kader midir?
2132 Okunma.
25 Kasım 2019
Kader değişir mi?
2756 Okunma.
23 Kasım 2019
“Hayır ve Şer Allah’tandır” ifadesinin açılımı nedir?
2265 Okunma.
22 Kasım 2019
Kader ve kazaya inanmak iman esası mıdır?
2056 Okunma.
21 Kasım 2019
Dinde laubalilik
2566 Okunma.
20 Kasım 2019
İnternet kullanımı ile ilgili hususlar
2017 Okunma.
18 Kasım 2019
Cinnet hastalığının asıl sebebi ne?
2174 Okunma.
16 Kasım 2019
Ahirette imdâdımız, Cennet’te saâdetimiz olsun
2107 Okunma.
14 Kasım 2019
En şerefli varlık; İnsan
2097 Okunma.
13 Kasım 2019
Mevlid-i Nebi Haftası
1934 Okunma.
11 Kasım 2019
Son kale AİLE düşmeden
2188 Okunma.
09 Kasım 2019
Cennet’te saâdetimiz olsun
2173 Okunma.
07 Kasım 2019
Her şeyi ihmal ettik
2188 Okunma.
05 Kasım 2019
Hatasız kul olmaz!
2161 Okunma.
04 Kasım 2019
Bakıldığında Allah'ı hatırlatan Müslüman olmak!
2455 Okunma.
02 Kasım 2019
Meleklerele ilgili sorular ve cevaplar
2048 Okunma.
01 Kasım 2019
Meleklere İman
2113 Okunma.
31 Ekim 2019
Namazı terk eden şehvetine uymuştur
2050 Okunma.
29 Ekim 2019
Allah'a iman etmemenin cezası, neden ebedi cehennem?
2111 Okunma.
26 Ekim 2019
Cennet’te saâdetimiz olsun
2084 Okunma.
25 Ekim 2019
Bahane arayın!
2398 Okunma.
24 Ekim 2019
“Acı ne güzel bir servettir!”
2358 Okunma.
23 Ekim 2019
Kabre dikilen ağaç ve çiçeğin ölüye faydası
864 Okunma.
22 Ekim 2019
Üç bin yıl önce ölen ile kıyamete yakın ölenin senin kabir azabı bir olur mu?
2888 Okunma.
19 Ekim 2019
Öldükten sonra amel defteri kapanmayan üç kimse
2098 Okunma.
18 Ekim 2019
Ölümü istemek, ölmek için dua etmek caiz midir?
7207 Okunma.
17 Ekim 2019
Ölen kimsenin ruhu dünyayla irtibat kurabilir mi?
2305 Okunma.
15 Ekim 2019
Namaza konsantre olmanın engelleri
2344 Okunma.
14 Ekim 2019
Ahirette hangi dili konuşacağız?
2957 Okunma.
12 Ekim 2019
Yaşlılarla ilgili bir kıssa
2344 Okunma.
10 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (7)
2167 Okunma.
09 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (7)
5328 Okunma.
08 Ekim 2019
Çocuk terbiyesi ve eğitimi
2073 Okunma.
07 Ekim 2019
Duâ etmenin edepleri
2255 Okunma.
05 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (7)
2476 Okunma.
04 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (6)
5471 Okunma.
03 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (5)
3474 Okunma.
01 Ekim 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (4)
3139 Okunma.
27 Eylül 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (3)
2622 Okunma.
26 Eylül 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (2)
3685 Okunma.
25 Eylül 2019
Ölüm ve sonrası merak edilenler (1)
2214 Okunma.
21 Eylül 2019
Kur’an ve Sünnet’e başvurmalısınız…
2170 Okunma.
17 Eylül 2019
Ahiretin varlığının delili
2371 Okunma.
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.