YAZARLAR

Tüm Yazıları Zübeyir DEMİRKAYA

Sâffât Sûresi

16.04.2018 12:26

"Saf bağlayanlar, sıra sıra dizilenler" manâsına gelen "Sâffât" Kur'ân-ı Kerîm'de 37. sûrenin adıdır. Mekke'de nâzil olup 182 âyettir. Sûrenin adı 1. âyette geçer.
   Sıra sıra dizilen ve Allah'ı zikreden meleklere yemin ile başlayan sûrede Allah'ın birliği ve hâkimiyetinin mutlaklığı, kâfirlerin İlâhî hakikatler karşısındaki inatçı tavırları ve bu yüzden âhirette uğrayacakları cezalar, yine âhirette hak yolundan sapanlarla onları saptıranların birbirlerini suçlamaları, buna karşılık, Allah'a samimiyetle iman ve itâat edenlerin âhiretteki mükâfaatları anlatılır.
   ilyâs, Lut ve Yunus peygamoerler ve sâlih kullardan sitayişle bahsedilerek her birine "selâm" okunur. Müşriklerin Ailah hakkındaki açma inanç ve isnatları hatırlatılarak Allah'ın bu tiir isnatlardan ve kusurlardan münezzeh oiduğu, Allah yolunda olanların mutlaka galip geleceği bildirilir. Sûre, müslümanların, Kur'ân okuyup bitirdikleri her defasında "Sadaka'llâhu'l-Âzîm” dedikten sonra okudukları ve "Subhâne rabbike..." diye başlayan şu mealdeki üç âyetle sona erer: "Senin kudretli ve şerefli Rabbin onların (müşriklerin) isnad ettikleri sıfatlardan münezzehtir. Peygamberlere selâm olsun! Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun!"'.TDV İslam Ansiklopedisi 

Diğer Yazarlar

Nureddin ÇINAR

Yerel ittifakta tek aday formülü

Said Nursi ER

Benim başkan adayım

Ahmet KUDU

Bir başkadır Suuçtu

Enes ZİYA

Neleri kaybettik?

Bilal TAŞ

Sözde Millet İttifakı!

Zübeyir DEMİRKAYA

İhlâs sûresinin nüzul sebebi ve fazileti

Erhan DOĞAN

İsrail neden bu kadar rahat?

Yasin KESKİN

Karacabey'den seçim notları

Fatma Nur ÇALIŞIR

Neden Anaokulu Diyetisyenliği?

Serkan ÖKÇE

Üç evlat

Burak Can ÇELİK

ABD'nin tehditleri

Barış ERDİNÇ

Cemaatler ve yozlaşma