Haber Detayı
09 Şubat 2021 - Salı 18:51 Bu haber 5686 kez okundu
 
Kısa Çalışma Ödeneğinden Vazgeçenler Dikkat
Devlet, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan personelin işe dönmesini desteklemek için Ağustos ayında 7252 sayılı normalleşme teşvikini uygulamaya koydu. Teşvikin belirlenmesinde gerekli olan verilerin de İŞKUR’dan alınması öngörülüyordu. Ancak SGK ekranları ile İŞKUR ekranları arasındaki veri alışverişinde beklenmeyen bazı aksaklıklar yaşandı. Bu da bazı firmaların teşviklerden eksik yararlanmasına ya da hatalı teşvik almış gibi görünmesine yol açtı.
EKONOMİ Haberi
Kısa Çalışma Ödeneğinden Vazgeçenler Dikkat

İstihdam teşvikleri ve SGK danışmanlığı alanında uzun yıllardır faaliyet
gösteren Artı365 Danışmanlık’ın İstihdam Teşvik Yöneticisi Delfin Kandemir, söz
konusu sorunun daha fazla mağdur şirket yaratmaması adına geliştirdikleri
çözüm önerilerini sıraladı.
Pandemi dönemi ile hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamalarından
bugüne kadar 3.5 milyon kişi yararlandı, 31 Aralık itibariyle de toplam 23.3 milyar
TL’lik kısa çalışma ödeneği ödendi. Öte yandan devlet, KÇÖ ve nakdi ücret desteği
alan personelin işe geri dönmesini desteklemek amacıyla, Ağustos ayından itibaren
geçerli olmak üzere 7252 sayılı normalleşme teşvikini uygulamaya koydu. Bu teşvikin
belirlenmesinde gerekli olan verilerin de İŞKUR sistemlerinden alınacağı bir genelge ile
açıklandı. Ancak bu veri alışverişi, SGK ekranlarının teşvik uygulamaları ile İŞKUR
ekranlarının KÇÖ uygulamalarının uyuşmaması nedeni ile sağlıklı ilerleyemedi. Bu
sorun da işverenlerin hakkı olan teşviki alamamasına veya aldıkları teşviklerin “haksız
teşvike” dönüşmesine sebep oldu.
“Bu sorunu yaşayanlar, başvuruyu uzatan işverenler”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Artı365 Danışmanlık İstihdam Teşvik Yöneticisi
Delfin Kandemir, hizmet verdikleri şirketlerde yaptıkları incelemeler sonucu bu
aksaklığı fark ettiklerini dile getirdi. Kandemir, yaşanan sorunu şöyle anlattı: “Bu
sorunu yaşayanlar, ilk kısa çalışma ödeneği başvurusundan sonra bu başvuruyu uzatan
işverenler. İŞKUR müdürlüklerinin KÇÖ süresi uzatma başvurularını alırken
işverenlerden KÇÖ’den faydalanacak personel için her ay yeni başvuru listesi istemeleri
gerekiyordu. Ancak bu konu hakkında İŞKUR’un da bilgisi olmadığından ve SGK
tarafından işlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bir genel yazı da İŞKUR ile
paylaşılmadığından, işverenlerin ilk başvurularını aldıkları listelerdeki tüm personel için

İLETİŞİM:
Bomonti Business Center
Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sk.
No:8 D:15-16 Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 466 54 74
www.arti365danismanlik.com
uzatma uygulandı. Bu durumda da aradaki dönemlerde normal çalışan ve 7252 teşviki
alma hakkı bulunan personelin tamamının, KÇÖ kayıtları uzatılarak aralıksız devam
ediyor göründüğünden, SGK’da bulunan 7252 tanımlamaları da haliyle sürekli değişti.
Kısacası; faydalanma hakkı olduğu halde faydalanamayan, faydalanma süreleri değiştiği
için hakkı olan dönemin dışında faydalanan personeller oluştu. Örneğin: Nisan ayından
beri KÇÖ hakkı bulunan bir personel, Ekim ve Aralık dönemlerinde bu hakkını
kullanmayarak normal çalıştı ise 7252 teşvikini alması gerekiyordu. Ancak İŞKUR
ekranlarında kısa çalışma ödeneği hakkı başlangıcı 2020/Nisan bitişi ise 2021/Şubat
göründüğünden Ekim ve Aralık dönemleri için 7252 alınamamakta veya alındı ise
güncel kayıtlara göre hatalı teşvik olarak görünmekte.”
Çözüm için iki yol var!
Söz konusu sorunun çözümü için bazı öneriler geliştirildiğini, ancak bunların sonuç
getirmeyeceğini ifade eden Delfin Kandemir, bir an önce bir çözüm getirilmezse
sorunun daha da karmaşıklaşacağını vurguladı. Kandemir şu açıklamaları yaptı: “SGK
ve İŞKUR tarafından önerilen çözüm, İŞKUR tarafından personelin normal çalıştığı
dönemin öncesine KÇÖ bitiş, yeniden KÇÖ’ye döndüğü dönemin başına da KÇÖ
başlangıç bildirgesi girilerek kayıtların düzeltilmesi. Ancak bu yöntem İŞKUR
müdürlükleri ve işverenlere çok fazla iş yükü doğuracak. Bu sorunun çözümünde geç
kalınması halinde ise oluşan teşvik kayıplarının geri alınması mümkün olmayabilir.
Aynı zamanda bu yöntem uygulandığında İŞKUR kayıtlarına geriye dönük bildirge
girişi yapılacağından ve İŞKUR sistemi mahsuplaşma yapmadığından dolayı, personele
ödenen ücretlerin İŞKUR'a geri yatırılması gerekecek. Akabinde yeniden bildirge girişi
yapıldığında personele tekrar ödeme çıkacak. Bu durumda İŞKUR personele iki kere
ödenek çıkartmış olacak. Personelden aldıkları fazla ödeneğin İŞKUR’a iadesinin
istenmesi hiç makul bir çözüm olmayacak. Aynı zamanda işverenin personele ödenen
ücreti İŞKUR’a ödemesi ve sonrasında personele ödeyeceği ücretten bir
muvafakatname ile kesinti yapması da beklenmemeli. Biz çözüm için iki yol
öngörüyoruz. Birincisi; SGK, personelin KÇÖ kayıtlarına bakılmaksızın, işverenlerin
onaylı bildirgelerindeki hizmet listelerinde belirtmiş oldukları eksik gün kodları
üzerinden gerekli veriyi alır ise bu sorun tamamen çözülebilir. İkincisi de İŞKUR
sistemlerindeki KÇÖ kayıtları başlangıç/bitiş tarihlerinden değil de ilgili dönemin KÇÖ
oran bilgilerinden alınırsa (oran “0” ise normal çalıştığı öngörülerek) işverenlere de
İŞKUR’a da iş yükü oluşturmadan ve işverenler teşvik hakkı kaybetmeden sorun
çözülebilir. Aynı zamanda bu ikinci çözüm önerisi sayesinde SGK, İŞKUR tarafından
personel için kısa çalışma ödeneği ödenen dönemlere teşvik uygulamamış olacaktır.”
Editöre Not:
7252 Sayılı Kanun Ne Diyor?
28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “7252 Sayılı
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 4. Maddesi” ile “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na” geçici

İLETİŞİM:
Bomonti Business Center
Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sk.
No:8 D:15-16 Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 466 54 74
www.arti365danismanlik.com
26. madde eklendi. Bu maddede; 1 Temmuz 2020 tarihinden önce KÇÖ başvurusunda
bulunan özel sektör iş yerlerinde, bu ödenekten yararlanan sigortalıların, iş yerindeki
kısa çalışmasının sona ermesi ve aynı yerde haftalık normal çalışma sürelerine dönme
durumunda sağlanacak teşvikler düzenlendi. Kanun, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi
takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanmasını ve destek
tutarının fondan karşılanmasını öngörüyor.
Artı365 Danışmanlık Hakkında
Artı365 Danışmanlık, uzun yıllardır “İstihdam Teşvikleri, İşkur İşbaşı Eğitim Programı, KVKK, Bordrolama
Danışmanlıkları” gibi alanlarda hizmet vermektedir.500’ün üzerinde firmaya danışmanlık hizmeti veren Artı365
Danışmanlık, faaliyetleri kapsamında işsizlikle mücadele ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önlemek adına işverenlere
hak tanınan istihdam teşviklerinden faydalandırarak, şirketlere ciddi getiriler sağlıyor. Ancak istihdam
teşviklerinin yüksek getirisine karşın işverenler, takip ve hesaplama zorluğu ve daha da önemlisi, hatalı bir işlem
durumunda kesilen idari para cezaları sebebiyle haklarından mahrum kalabiliyorlar. İşe yeni giren ve çıkan
personel, personelin çalıştığı gün sayısı, prim tutarı, yaşı, cinsiyeti, emeklilik durumu, firma çalışan sayısı
ortalaması gibi birçok dinamik faktör teşvik hesaplamalarında etkili olduğu için profesyonel bir el tarafından
yapılmayan bu işlemler sıklıkla hatalı yapılıyor ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınıyor.
Artı365 Danışmanlık, SGK, İŞKUR, KVKK ve Bordrolama alanında uzman ekibiyle, şirketlerin bu hizmetlerden
en hatasız ve en verimli şekilde faydalanmasını sağlıyor. Artı365’in en büyük gücünü, uzman kadrosu ve güçlü
yazılımı sayesinde rakiplerine göre daha verimli sonuçlara ulaşması oluşturuyor. Sadece 30 dakika içinde
sektördeki en kapsamlı raporlamayı yaparak işverenin kayıplarını ortaya koyan Artı365, bu gücünü her senaryoya
uygun algoritmalarla donatılmış yazılım altyapısından alıyor. Hizmet verilen yüzlerce firmaya cari dönemde her
ay 30 milyon TL kazandıran şirket, geriye dönük hesaplamalarla, şirketlerin SGK’dan 350 milyon TL alacağını da
tahsil etti.

Kaynak: (BB) - Basın Bülteni Editör: Rabia FİDAN
Etiketler: Kısa, Çalışma, Ödeneğinden, Vazgeçenler, Dikkat,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.